Cookie- & privatlivspolitik

Opdateret d. 01-06-2018

Generelle vilkår

P.T. CLOTHING A/S indsamler kun de personoplysninger om dig, som fremgår af privatlivspolitikken. Oplysningerne bruges til at sikre en god brugeroplevelse. 

Hjemmelsgrundlag

P.T. CLOTHING A/S behandlinger personoplysninger på baggrund af:

 • Samtykke - til at sende dig marketingkommunikation.
 • Interesseafvejning (kontrakt) til at opfylde den leverance/ordre kunden har bestilt. 

Samtykke

Er vores behandling af dine personoplysninger, er baseret på dit samtykke, skal du vide, at dit samtykke er afgivet frivilligt, og kan til en hver tid trækkes tilbage. Vælger du at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Mere information om samtykke på Datatilsynets hjemmeside, her.

Domæne(r)

Dit samtykke gælder for følgende domæner:

 • www.hound.dk

Personoplysninger

Til hvilke formål indsamler virksomheden personoplysninger?

P.T. CLOTHING A/S indsamler standardpersonoplysninger til:

 • At kunne sende dig nyhedsbrev og information om vores varer og arrangementer
 • Til at kunne foretage en leverance af de varer og ydelser du har bestilt

Hvilke personoplysninger indsamler virksomheden?

Vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Nyhedsbrev: Når dit samtykke er givet, gemmer vi din e-mailadresse og sletter den når du trækker dit samtykke tilbage

For at handle hos www.hound.dk skal du oplyse mindst

- Navn
- Adresse
- Email-adresse
- Telefon- / mobilnummer

Ovenstående data er lagret med oplysninger om de emner, du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, se. Bogføringsloven § 10, hvorefter oplysningerne slettes. 

Hvordan behandler virksomheden dine oplysninger?

P.T. CLOTHING A/S behandler personoplysninger med fortrolighed og sikre, at kun personale, som har behov for at få adgang til dine oplysninger, har adgang. Vi bruger kun personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen/databeskyttelsesloven.

Hvilke oplysninger sender vi videre?

Standard personoplysninger videre til:

 • Navn og leveringsadresse til transportfirma
 • Dine bemærkninger du har skrevet i forbindelse med en leverance

Virksomheden overfører følgende personoplysninger til følgende tredjelande eller international. Der overføres ingen data.

Hvem modtager oplysningerne?

 • P.T. CLOTHING A/S
 • Faste transportfirmaer – standard personoplysninger
 • Samarbejdspartnere – som hjælper os med leverancer 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i:

 • Handelsdata/køb opbevares efter bogføringsloven
 • Samtykke til at modtage information fra os – indtil du trækker dit samtykke tilbage 

Rettigheder

Behandler vi personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som finder på www.datatilsynet.dk

Private browser indstillinger

Du skal være opmærksom på, at har du fravalgt lagring af alle cookies i din browser, kan dette have virkning på hjemmesidens funktionalitet.

Cookies

Hvad er en cookie? 

Cookies er små tekst-filer, som bliver lagret på brugerens computer. De er designet til at holde en lille mængde data omkring en bruger eller hjemmeside, og bruges til at levere information mellem brugeren og en bestemt hjemmeside. Du kan læse mere om cookies her.

Afvisning eller sletning af cookies

Du kan altid afvise eller slette cookies på din computer ved at ændre i din browsers indstillinger. Hvor du finder disse indstillinger afhænger af, hvilken browser du benytter. Du kan på følgende links, få vejledning til din browser.

Firefox; Internet Explorer; Chrome; Safari; Opera ; Flash; Android; Phone og andre produkter fra Apple

Kategorier af cookies

Navn

Udbyder

Formål

Udløb

_secure_session_id

hound.dk

Teknisk

Efter session

_ga

hound.dk

Teknisk

720 dage

_gat

hound.dk

Teknisk

Efter session

_gid

hound.dk

Teknisk

1 dage

_cookieconsent_status

hound.dk

Teknisik

360 dage


Kontakt

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte virksomheden på telefon +45 63 17 44 55 eller sales@ptclothing.dk

Klageadgang

Ønsker du at klage over P.T. CLOTHING A/S behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til det danske Datatilsyn på telefon 33 19 32 00 eller på e-mail dt@datatilsynet.dk.

Version

Vi opdater og ændrer løbende i vores privatlivspolitik, så den løbende bliver tilpasset lovgivningen. Denne politik er senest opdateret Juni 2018.